วิธีการสั่งซื้อ

 

    ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า โดยชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร หรือตู้ เอทีเอ็ม และบริการอื่นๆ ได้ทั่วประเทศ

      โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา ถนนฉัตรไชย จังหวัดลำปาง บัญชีออมทรัพย์

                                  ชื่อบัญชี นายนริศ สายแปลง

                         ( หมายเลขบัญชีฯ จะแจ้งให้ท่าน พร้อมราคาสินค้า )

                สินค้า จัดส่งให้ท่าน ทางไปรณีย์ อีเอ็มเอส ถึงท่านภายใน 2 ถึง 4 วันทำการ 

                                                         ..................................................................................

                                                                                                                                          

NDD.PROJECT

โทร. 081-998-2346

email: nddproject@gmail.com