สินค้า กริ่ง-ออดฉุกเฉินฯ แบบไร้สาย

       เป็น ออดชนิดกดเรียก แบบไร้สาย รัศมีไกลฯ สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ใช้ง่านงาย และทนนาน คุ้มค่า และที่สำคัญคือไม่ต้องเดินสายติดตั้งฯ 

 กรุณาคลิก ดูรายละเอียดสินค้า ในแต่ละรุ่น ที่เมนูสินค้าได้ทั้ง เมนูด้านบน และด้านล่าง.