สินค้า กริ่ง-ออดฉุกเฉินฯ แบบเดินสายเส้นเดียว

     เป็น ระบบกดเรียก และแจ้งเหตูฉุกเฉินฯ มีแบบให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป พร้อมแจ้งจุดที่เรียกเข้ามา แบบเดินสาย เชื่อมต่อเส้นเดียว สะดวก ติดตั้งง่าย