PD-48. ออดฉุกเฉินฯไร้สาย สำหรับห้องน้ำทั่วไป หรือห้องน้ำผู้พิการฯ

    เป็นออดเรียกฉุกเฉินฯ สำหรับ ห้องน้ำทั่วไปหรือห้องน้ำผู้พิการฯ ตลอดถึงห้องน้ำสาธารณะ หรือตามหน่วยงานต่างๆ ไว้สำหรับเรียกขอความช่วยเหลือ ได้ทันท่วงที

คุณสมบัติ

เสียงออดเรียก ความดังประมาณ  100 เดซิเบล พร้อมสัญญาณไฟเตือน

เลือกสวิตซ์ แบบกด หรือแบบเชือกกระตุก ได้โดยระบุในตอนสั่งซื้อ ( มีท้ังแบบจุดเดียว และหลายจุด )

ตัวออด หรือส่วนแสดงผล เสียบกับไฟ220 โวลท์ใช้งานได้ทันที ( มีท้ังแบบจุดเดียว และหลายจุด )

สะดวกไม่ต้องเดินสายติดตั้ง ระหว่างสวิตซ์เรียกกับตัวออด

รับประกัน 1 ปี

- สั่งซื้อ สอบถามราคา โทร.081-998-2346