PD-49. ไซเรน แจ้งเหตุ เตือนภัยฉุกเฉินฯ ระบบไร้สาย

               เป็นอุปกรณ์ กดเรียก แจ้งเหตุ ผิดปกติ หรือยามฉุกเฉินฯ สำหรับใช้ตามบ้าน ร้านค้า หรือตามอาคาร สำนักงานต่างๆ รวมถึงสำหรับสุภาพสตรี ที่อยู่ตามลำพัง ใช้เรียก หรือแจ้งเหตุก่อนภัยมาถึงได้ทันท่วงที ตัวเครื่องเป็นระบบไร้สาย ใช้งานง่าย เพียงนำตัวลำโพงวางบนที่ราบ หรือยึดกับผนังอาคาร หรือตามเพดาน ตามความเหมาะสม แล้วเสียบกับไฟบ้าน 220 โวลท์ ก็ใช้งานได้ทันที โดยตัวสวิตซ์กดเรียก จะไว้ประจำที่ หรือพกติดตัว เพื่อสะดวกในการกดเรียกได้ทุกที่ ภายในรัศมี 30 ถึง 100 เมตร ไซเรนความดังประมาณ 80 วัตต์ ( PMPO.)