PD-50.อุปกรณ์เพิ่มระยะทาง สำหรับออดฯไร้สาย

ใช้สำหรับเพิ่มรัศมีการทำงาน ของกริ่ง หรือออดฉุกเฉินระบบไร้สาย ให้สามารถส่งกำลังได้ไกลขึ้นฯ