PD-60. เซ็นเซอร์ เตือนน้ำขึ้น น้ำท่วม

     ใช้เป็นอุปกรณ์ เตือนระดับน้ำ หรือเตือนน้ำขึ้น น้ำท่วม ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เมื่อน้ำขึ้นถึงจุดติดตั้งตัวตรวจจับระดับน้ำ

เครื่องจะส่งเสียงเตือนทันที พร้อมไฟกระพริบ 

คุณสมบัติ

- ใช้ไฟเลี้ยง 12 โวลท์ ดีซี

- เตือนด้วยเสียงออดแบบกระตุ้นเตือน ความดังประมาณ 0.5 วัตต์ พร้อมไฟกระพริบ

- การต่อใช้งานตามรูปวงจรด้านล่าง


ติดต่อ โทร. 081-998-2346