บริการ แบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์

           บริการ แบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์ เกียวกับฮาร์ทแวร์ อิเลคทรอนิกส์ เพื่อการใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้รับเหมา ช่างบริการ ตลอดถึงท่านที่มีแผนการที่จะผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายเอง เพื่อสามารถควบคุมต้นทุน และความเสียงในด้านการตลาด กรณีที่รับสินค้า หรือนำเข้าสินค้าบางอย่างมาขาย ซึ่งในการนำสินค้าจากแหล่งอื่นๆ มาทำตลาดแล้ว หากสินค้าที่ท่านทำตลาดอยู่ ได้รับความนิยม และแพร่หลายจากฝีมืท่านแล้ว เจ้าของโปรดักซ์ดังกล่าว ก็อาจจะขยายตลาดเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งท่านอีกต่อไป ดังน้ันการผลิตสินค้าได้เอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

        สนใจติดต่อ NDD.PROJECT

                      www.ndd234.com

                      tel. 081-998-2346